Strony

Konkurs u Pihonta

Ależ ten Pi­hont (War­sza­wiak, chcia­łem za­uwa­żyć) się nam roz­be­stwił. Na­gry­wa na po­tę­gę. I wła­śnie dzi­siaj ru­szył z no­wym pod­ka­stem Faj­ka Wod­na. Le­d­wo ru­szył, a już ogło­sił konkurs.

Konkurs u Pihonta

Fo­to: Chris­sy H | Flickr

Do wy­gra­nia jest oczy­wi­ście nic in­ne­go jak faj­ka wod­na ty­pu Fu­tu­ra. Wszyst­ko co mu­sisz zro­bić, to sko­men­to­wać ten naj­now­szy od­ci­nek. Te­mat ko­men­ta­rza: czym jest dla cie­bie faj­ka wod­na? Wszyst­kie in­for­ma­cje w pod­ka­ście. I przy oka­zji po­wiedz­cie Pi­hon­to­wi, że pod­kast pi­sze się przez „K”!

,

2 Responses to Konkurs u Pihonta

  1. godai 29 stycznia 2012 at 19:23 #

    Ale „pod­cast” pi­sze się przez c przecież ;)

    • Przemek Szczepaniuk 29 stycznia 2012 at 19:25 #

      Pod­kast? Nie wi­dzę tam „C” ;)

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Niech wią!